Updated : Oct 10, 2019 in Business

DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Meziramar Muktilar
Country: Republic of Macedonia
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 14 May 2016
Pages: 290
PDF File Size: 6.77 Mb
ePub File Size: 5.41 Mb
ISBN: 814-6-22130-792-3
Downloads: 86534
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yobar

Aanleiding was de ontsnapping van de oorlogsmisdadiger Pieter Menten bks Zwitserland, volgens de sociaaldemocraten omdat Justitie laks was geweest. Bij de onderhandelingen met de republikeinse regering in weigerde Lieftinck schadevergoeding te betalen, onder verwijzing naar de deplorabele toestand van de nationale staatskas.

Maar omdat lezihg geen progressieve meerderheid in de Kamer was, was hij opnieuw aangewezen op de confessionelen. De godsvrede tussen confessionelen en sociaaldemocraten zorgde voor de politieke stabiliteit die nodig was om Nederland economisch te herstellen. Daarmee diskwalificeerden de sociaaldemocraten zich in de ogen van het politieke establishment voor lange tijd als serieuze gesprekspartner. Bos op zijn beurt heeft herhaaldelijk verklaard een voorbeeld te willen nemen aan Den Uyl.

Na Duisenbergs overlijden in verscheen Mister Euro. Hij krijgt de stem van 9,9 procent van de deelnemers. Maar het feit jyl de sociaaldemocraten mochten aanschuiven in een coalitie met de katholieken, en zelfs de premier leverden, was op z’n minst een ‘kleine doorbraak’.

Een biografie van Wim Duisenberg, geschreven door financieel journalist Bruno de Haas. Dankzij de Zalm-norm werden inkomsten en uitgaven strikt gescheiden. Als hoogleraar economie en oud-president van de Nederlandsche Bank bezat Pierson een groot gezag in Den Haag. Anderen, bijvoorbeeld Hendrikus Colijn en Gerrit Zalm, maakten meerdere kabinetsperiodes mee uuyl drukten jarenlang hun stempel op de Nederlandse staatshuishouding.

  DOTZAUER GRANT PDF

Lezinf bij uiterste noodzaak zou de Katholieke Kamerfractie tot deze zeer ongewenscht geachte samenwerking kunnen overgaan. Dat werd beloond in Het resulteerde in een verlies van negen zetels.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Zo kreeg tijdens de deen van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een nieuwe dimensie: De katholieke fractieleider Willem Nolens antwoordde Marchant: Sommige experts hadden hun antwoorden direct paraat, andere pas na langdurig wikken en wegen. In februari kwam Van Agt opnieuw met de PvdA in conflict. Maar voor hem geldt: Toen een regeerakkoord eindelijk binnen handbereik leek, eiste het CDA extra bezuinigingen. Vier jaar later gingen zij opnieuw de verkiezingsstrijd aan onder het motto ‘Den Uyl of Van Agt’.

In oktober werd bekend dat in de Bloemenhovekliniek te Heemstede abortussen werden uitgevoerd op foetussen ouder dan twaalf weken.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Dit in tegenstelling tot een anticyclisch begrotingsbeleid, waarbij de overheid ad hoc inspeelt op conjunctuurschommelingen, om zo de consumptie te stimuleren of af te remmen. Van tot was de staatshuishouding in handen van Willem Treub.

Maar na dertien jaar was de klad in het rooms-rode huwelijk gekomen. Historisch Nieuwsblad legde de keus voor aan economisch en financieel deskundigen. En dat persoonlijke vetes vaak net zo’n grote rol speelden als vermeende politieke doctrines.

Bovendien legt zij de schuld van de moeizame verhouding tussen socialisten en christendemocraten wel erg eenzijdig bij de laatsten. Maar Lieftinck deed meer. De mission impossible resulteerde in een tweede kabinet-Van Agt, met Den Uyl op een opgetuigd ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  EL CUARTO PROTOCOLO FREDERICK FORSYTH PDF

Maak nu gratis kennis met de journalistiek van Historisch Wohter. Wat betreft zijn prominente normen- en waardenagenda lijkt Balkenende op Van Agt, al mist hij diens losse Brabantse stijl. Minister-president Dsn en de andere PvdA-bewindslieden dreigden met aftreden, maar Lucas zette door. Het waren daarentegen gouden tijden voor het CDA en zijn lrzing leider Ruud Lubbers, die in de VVD de ideale partner vond voor zijn no-nonsensepolitiek. Deze opvatting gaat echter voorbij aan de historische context van Nolens’ uitspraken en de grote veranderingen die de Nederlandse politiek sindsdien heeft doorgemaakt.

Een overeenkomst met woutee liberalen zou waarschijnlijk het einde van de coalitie betekenen. Marshallplan Op de derde plaats staat, met 11,3 procent, Jelle Zijlstra.

Wegens onenigheid over de voorjaarsnota stapten in mei de PvdA-bewindslieden uit de coalitie. Doorbraak Niet lang nadat Nolens zijn beroemde uitspraak had gedaan, begonnen de sociaaldemocraten zich te ontdoen van hun scherpste ideologische kantjes. Leziing van deze 32 ministers was de beste? Veel oudere CDA-stemmers liepen over naar de nieuwe ouderenpartijen. De PvdA-fractie verklaarde zich solidair met de demonstranten en ook minister Irene Vorrink schaarde zich achter de bezetting.

Dit houdt in dat de uitgaven bij het begin van een nieuwe kabinetsperiode voor vier jaar owuter vastgelegd. In won de PvdA met overmacht de verkiezingen. Het amendement van KVP’er Lucas kwam voor de sociaaldemocraten dan ook als een verlossing.