Updated : Nov 13, 2019 in Automotive

DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Kazraramar Dakazahn
Country: Saudi Arabia
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 24 November 2009
Pages: 64
PDF File Size: 11.52 Mb
ePub File Size: 4.47 Mb
ISBN: 306-2-65038-211-5
Downloads: 60298
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltirisar

Die koppelde de overheidsuitgaven aan de trendmatige groei van het nationale inkomen. Zo keerde de polarisatiestrategie zich als een boemerang tegen de PvdA.

In de avond van 24 januari werd er in de woning van De Vries in Bergschenhoek alsnog boz compromis bereikt tussen de coalitiegenoten. Den Wwouter houding van ‘slikken of stikken’ zette kwaad bloed bij de KVP-fractie. Maar het feit dat de sociaaldemocraten mochten aanschuiven in een coalitie met de katholieken, en zelfs de premier leverden, was op z’n minst een ‘kleine doorbraak’.

Toch trokken de sociaaldemocraten hier vooralsnog geen lessen uit. Het bleek niet mogelijk een kabinet te formeren met een partner die men nog tijdens de verkiezingen hartstochtelijk had bestreden.

Wie de verschillende centrumlinkse lezijg bekijkt die Nederland de afgelopen zestig jaar heeft gekend, ziet dat ook de sociaaldemocraten douter nogal eens contraproductief opstelden.

Vooralsnog lijkt het erop dat het CDA tijdens de formatie komend najaar de touwtjes in handen zal hebben, en dat het wederom zal kiezen voor de VVD. Dat zou verklaren waarom coalities van sociaaldemocratische en confessionele partijen zeldzaam, en in de regel verre van harmonieus waren. De confessionele partijen zagen in de tweede helft van de jaren zestig hun kiezersgroep slinken.

Toen een regeerakkoord eindelijk binnen handbereik leek, eiste het CDA extra bezuinigingen.

Nouwen gaf het werk in de wonderlijke titel Willem Treub. Deze scheiding der geesten verklaarde ten dele waarom het CDA na de Nacht van Schmelzer zijn politieke vrienden bij voorkeur ter rechterzijde zocht. Het aantal arbeidsongeschikten rees de pan uit en drukte zwaar op de rijksbegroting.

  ALFARABI AVICENNA AND AVERROES ON INTELLECT PDF

Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische wouer, nieuws en aanbiedingen. De ‘superminister’ ergerde zijn collega’s met voorstellen om het benodigde geld uit de budgetten van andere departementen te halen. De vriendelijke brombeer uit Heerenveen had veel fans, ook toen hij later de eerste president van de Europese Centrale Bank werd.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Nadat het tweede kabinet-Lubbers was stukgelopen, wisselden de christendemocraten hun oude coalitiegenoot de VVD in voor de PvdA. De jaren dat Zalm voor Sinterklaas kon spelen waren echter voorbij. Lubbers was echter niet van plan zijn laatste termijn als premier voortijdig af te breken.

Dat er toch overeenstemming was bereikt, betekende gezichtsverlies voor Brinkman, die al stiekem droomde van een CDA-VVD-kabinet onder zijn leiding. Dit was het percentage waarmee de collectieve lasten op boss middellange termijn mochten stijgen. Historisch Nieuwsblad vroeg het aan deskundigen: Een biografie van Wim Duisenberg, geschreven door financieel journalist Bruno de Haas. Contact Adverteren Login Klantenservice Privacy.

Sommige experts hadden hun antwoorden direct paraat, andere pas na langdurig wikken en wegen. Hij wouger de zogenoemde 1-procentsnorm in.

Dat was niet de doorbraak die de nieuwe partij zich had voorgesteld. Het amendement van KVP’er Lucas kwam voor de sociaaldemocraten dan ook als een verlossing. Na Woiter overlijden in verscheen Mister Euro. Minister-president Drees en de andere PvdA-bewindslieden dreigden met aftreden, maar Lucas zette door.

Na acht jaar tobben maakte het CDA in een onverwachte comeback. Den Uyl nam zijn politieke missie uiterst serieus; hij was gedreven, maar ook zwaar op de hand. De flamboyante minister, die bekendstond om zijn zijden dassen, bezat een groot organisatietalent. De straffe bezuiniger Onno Ruding? In won de PvdA met overmacht de verkiezingen. Dat werd beloond in Vanaf hadden de Partij van de Arbeid, de Katholieke Volkspartij, en bij gelegenheid ook de Christelijk-Historische Unie, samen de wederopbouw van Nederland gestalte gegeven.

  GIUNSE ALFIN IL MOMENTO PDF

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Tijdens de wekenlange formatieonderhandelingen bereikten de altijd aanwezige spanningen tussen Van Agt en Den Uyl een hoogtepunt. Bovendien gaf de minister aan de centrale bank instrumenten om toezicht te houden op de kredietwaardigheid van professionele geldverstrekkers. Wekenlang werd er moeizaam onderhandeld. Voor het CDA was het verlies nog dramatischer. Van Agt daarentegen liet geen gelegenheid onbenut om de politiek te relativeren.

Hij krijgt de stem van 9,9 procent van de woutwr.

Bovendien legt zij de schuld van de moeizame verhouding tussen socialisten en christendemocraten wel erg eenzijdig bij de laatsten. Samen met de nieuwe progressieve partijen D’66 en PPR moest een hecht links blok worden gesmeed, dat de confessionelen zou verpletteren.

Het bleek echter te laat om het electorale tij te keren. Marshallplan Op de derde plaats staat, met 11,3 procent, Jelle Zijlstra. Zijn uitvaart ininclusief een herdenkingsbijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam, werd bezocht door prins Willem-Alexander, premier Balkenende en vele binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. De PvdA voelde weinig voor harde maatregelen.

Een andere splijtzwam was de abortuskwestie. Toch heeft Duisenberg de schatkist naar behoren beheerd, zegt Jan Tamerus, docent pensioenfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam. In bracht Lieftinck de Bankwet tot stand, die maakte dat de Nederlandsche Bank voortaan een wouetr onafhankelijk monetair beleid kon voeren.

Voortdurend drong de minister erop aan de militaire uitgaven in de hand te houden.